ما برآنیم تا از طریق آموزش و مشاوره به سبکی جدید همگام با صنعت نوین جهانی بیزینس کوچینگ و با پیجویی مستمر از طریق همراهی دانش‌پذیران نسبت به راه‌اندازی کسب وکار به‌ویژه برای دانشجویان، بیکاران، معلولان و متقاضیان مشاغل بپردازیم و از طریق اولویت به خواسته‌ و توانایی های درونی افراد کوشش نماییم تا بهترین مسیر شغلی را برای خود رقم بزنند، در راستای توسعۀ مشاغل سعی خواهیم کرد مشاغل کوچک و سنتی را با دنیای الکترونیک و بازارسازی نوین آشتی دهیم و برای صاحبان درآمدهای پایین ایده‌های کارآمد ارائه نماییم.

همچنین تلاش می‌کنیم از طریق توسعۀ فردی و فکری برای کارکنان سازمانها شرایط شغلی مناسب‌تری بسازیم.

امید است دراین راستا بتوانیم حامی تولیدات داخلی،کاهش بیکاری، بهبود اتصال مشاغل زنجیره‌ای، از طریق تغییر شیوه‌های عملی کار، مؤثرترین باشیم.

ما برآنیم تا از طریق آموزش و روش‌های نوین مشاوره در قبال نتایج مورد انتظار مشتریان الف ونون مسئول باشیم. اصول ما حصول نتایج «خشنود- خشنود» برای ما و مشتریان ما در افق مسیری است که به آن هدایت داده‌ایم به نحوی که انسجام و ارتباط ما را پایدارتر سازد. ما می‌کوشیم که حرمت آفرینش انسانی را رعایت کنیم و بر مبنای آن هدف‌گذاری صحیحی در راستای هماهنگی، شادی و عشق درونی در درک مسائل شغلی، فردی و تحصیلی داشته باشیم، به نحوی که مشتریان ما بتوانند بهترین مسیر را برای زندگی خود در مراحل تحصیلی و شغلی یافته و در آن استقرار یابند. همچنین برآنیم با تکیه برتعریفی که یونسکو از سواد دارد نسبت به اصلاح، بهبود و تغییر شیوه های تحصیلی به صورت کارآمدتر اهتمام ورزیم.

کوشش ما بر این است که از طریق آموزش، مشاوره و پیگیریِ نتایج اقدامات مشتریان در زمینۀ بهبود سطح درآمد، کاهش هزینه‌ها، اصلاح فرآیندها، خلاصه‌سازی روش‌های اجرایی، برنامه ریزی‌ استراتژیک مالی و سرمایه‌گذاری به ساده‌ترین و سریع‌ترین روشهای ممکن به کسب و کارشان رونق بخشیم و دراین راستا از کسب و کارهای کوچک حمایت کرده و بهترین مسیر رشد را به آنها بشناسانیم. امید است بتوانیم از طریق مدیریت بحران از ورشکستگی یا زیان‌های احتمالی برای کسب و کارهای داخلی ایران جلوگیری نمائیم. ما با نگاهی روشن‌بین و تکیه بر دانش اعتقاد داریم زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت وسیع است و انسان در نعمت‌های خدادادی غوطه‌ور است، به شرط آنکه به اندیشه‌ای صحیح و معنوی جامۀ عمل بپوشاند.

ما سعی داریم از طریق آموزش، مشاوره و پیگیری نتایج برای مشتریان خود، در راستای تغییر و تکامل فردی و شیوه صحیح زندگی در راستای شادسازی و عشق پروری بر مبنای جهان بینی توحیدی مستمر تلاش نمائیم و با اجرای برنامه های فرهنگی و ارتقاء روح هنر در زندگی و کسب و کار نسبت به احیاء روح زندۀ انسانی بی دریغ از پا ننشینیم.

دراین دپارتمان سعی داریم دستورات الهی و دینی را با هنر وشعر و ادب بیامیزیم و لحظه های شادی و نشاط را به دوستداران شیرین کامی تقدیم نمائیم.

به زودی

بیانیه و ماموریت

الف ونون رسالت دارد با بهره گیری از آموزه‌های دین زیبای محمدی و باتکیه بر معرفت و نصایح ولی خدا علی(ع) و احترام به ارزشهای معنوی انقلاب و جبهه اسلامی و تجربیات کسب شده در راستای شکوفایی اندیشه و پرورش هماهنگی، صلح، شادی و آگاهی درونی و بیرونی افراد با جامعه و خانواده‌شان راهی هموار و منطبق بر مقدرات و طرح الهی فراهم سازد و امیدواراست از طریق انتشار عشق انسانی جامعه ای پویا بسازد.

هدف‌های دپارتمان بیزینس کوچینگ و کسب و کار

حق آموزگار به دانش‌پذیر اینست که چنان آموزش دهد که فراگیر او بتواند آموخته‌ها را در عمل به وضوح و راحتی اجرا نموده ومطابق تعریف یونسکو از دستاوردهای تحصیلی، تغییر لازم را در فعالیت‌های خود ایجاد نماید تا اورا با سواد بنامند.

در راستای هدف‌گذاری الف ونون در راستای کاهش بیکاری، حمایت از تولید داخلی و بهبود اتصال مشاغل زنجیره‌ای و جلوگیری از ورشکستگی، در امر آموزش ومشاوره به صورت حضوری، تلفنی و کلاس‌های آنلاین در زمینه کسب و کار رویکرد و برنامه‌های جدیدی داریم که برپایۀ صنعت جهانی بیزینس کوچینگ طرح ریزی شده است و اثرات عالی بر روند کاری افراد خواهد داشت که به شرح زیر خلاصه می‌گردد:

هدف‌های دپارتمان استعداد یابی شغلی و هدایت تحصیلی

باتوجه به هدف‌گذاری بلند مدت الف ونون در امر آموزش ومشاوره به صورت حضوری، تلفنی و کلاس‌های آنلاین در زمینه استعدادیابی تحصیلی و شغلی افراد، رویکردهایمان را به شرح زیر به اطلاع می‌رسانیم:

باتوجه به نارضایتی‌های شغلی فراوانی که در انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی ایجاد شده است برآن شدیم که از طریق تجربیات و دانش کسب شده برنامه‌های آموزشی و مشورتی را برای مسیریابی تحصیلی و خودشناسی شغلی افراد به شکلی بنیادین به نحوی تشکیل دهیم که افراد بتوانند در ابتدا کلیه پتانسیل‌های درونی خود را شناخته و اولویت کاربرد آنها را تشخیص داده و قدم به قدم بتوانند مسیر زندگی را به سمت کمال رضایت خود سوق دهند

هدف‌های دپارتمان سرمایه گذاری و درآمد سازی

در راستای هدف گذاری الف ونون در امر آموزش ومشاوره به صورت حضوری، تلفنی و کلاس‌های آنلاین در زمینه توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری، رویکردهایمان را به شرح زیر به اطلاع می‌رسانیم:

باتوجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و تضعیف برخی کسب و کارها براساس تحقیقاتی که انجام شد، متوجه شدیم که برای بهبود وضعیت کاسبی اصلاحاتی در نگرش سنتی و هماهنگی آن با خط مشی‌های الکترونیکی و دنیای دیجیتال الزامی است. براین اساس برنامه‌های آموزشی و مشورتی خود را در جهت حمایت از کسب وکارهای کوچک و تولید داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی اختصاص دادیم.

هدف‌های دپارتمان فرهنگی هنری

در راستای هدف‌گذاری الف ونون در امر آموزش و مشاوره قصد داریم تا نسبت به گسترش معرفت شناسی و تکامل فردی در حیطه فردی، خانوادگی و اجتماعی در راستای شادی آفرینی و عشق پروری با مطالب درست و اندیشه های خدادادی بر شناخت و یافت درونی و بیرونی افراد موثر واقع شده و باعث ایجاد تغییر بنیادی در سیستم فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد نمائیم و دراین راستا از هنر و ادب و بسط آنها در محیط زندگی درونی و بیرونی استفاده بریم

هدف‌های دپارتمان مدیریت

در راستای هدف‌گذاری الف ونون در امر آموزش و مشاوره به صورت حضوری، تلفنی و کلاسهای آنلاین در زمینۀ مدیریت و توسعه سازمانی، رویکرد خود را به شرح زیر بیان می داریم:

با توجه به علاقه‌مندان کثیر شغل مدیریت در ایران، هر روز به متقاضیان رشته های تحصیلی و شغلی مدیریت در سازمانها افزوده می گردد. این مهم بیانگر نیازهای اجتماعی در توسعۀ نگرشهای مدیریتی است. بر این اساس لازم است نسبت به بهبود وضعیت اجرایی رشتۀ مدیریت و بروز رسانی آن در کشور کوشش گردد.

از سوی دیگر با توجه به گسترش فعالیت‌های اداری و مشاغل کارمندی در سالهای اخیر نیاز روز افزون به بهبود شاخص‌های سازمانی و درک مفاهیم آن مشاهده می گردد.

فرم تماس

از طریق فرم رو به رو با ما در ارتباط باشید