کتابخانه مجازی

تیر ۲, ۱۳۹۸

کتاب قدرت خود باوری

کتاب قدرت خود باوری نگاهی اجمالی به عامل مهم « خود باوری» در روانشناسی انسان داشته است و راهکارهایی برای کسب احترام شخصی ، خود باوری و بهبود فردی ارائه می دهد.  
خواندن بیشتر
خرداد ۳۱, ۱۳۹۸

کتاب قدرت فکر

کتاب قدرت فکر کتابی است در زمینۀ روانشناسی از دکتر ژوزف مورفی درخصوص روان درمانی و قدرت باطنی افراد، سموم ذهنی و جایگاه فرد در زندگی که می تواند بسیار مفید باشد.
خواندن بیشتر
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند کتابی است از برایان تریسی که درخصوص تغییر ویژگی فردی و تغییر زندگی در مسیر موفقیت برای رسیدن به بهترین ها به زبان ساده راه حل هایی را ارائه می دهد.  
خواندن بیشتر
خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

کتاب صد ویژگی شخصیت سالم

کتاب صد ویژگی شخصیت سالم کتابی است که طبق فهرست کتاب لیست این صد ویژگی ارائه شده و به صورت اجمالی به شرح هر ویژگی می پردازد تا افراد بتوانند شناخت کاملی از وضعیت مطلوب شخصیت خود پیدا کنند.  
خواندن بیشتر
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

کتاب صدای خاموش

کتاب صدای خاموش گام هایی برای غلبه بر کم حرفی می باشد که در راستای بهبود تصورات ذهنی،شناسایی عوامل کم حرفی،توجه به زبان بدن، آموزش ارتباط چشمی مناسب و بهبود قوای شنیداری صحبت کرده است.  
خواندن بیشتر
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

کتاب صبح جادویی

کتاب صبح جادویی کتابی است شامل جملات و عبارات تاکیدی مثبت و انگیزه دهنده برای تجهیز قوای بدنی و روانی فرد در راستای اصلاح سبک زندگی که می تواند مفید قرارگیرد.  
خواندن بیشتر
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

کتاب شناخت تجهیزات و اصطلاحات بندری

کتاب شناخت تجهیزات و اصطلاحات بندری کتابی است که به معرفی بندر و تجهیزات مربوطه اعم از ابزارهای تخلیه و بارگیری متنوع ،تجهیزات الکترومکانیکی و شناخت اجمالی آنها، وسائط نقلیه موتوری،وسایل مکانیکی و درنهایت اصطلاحات قابل استفاده صحبت کرده است و به نظر اینجانب برای کارشناسان بیمه ای که در
خواندن بیشتر
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

کتاب روانشناسی فروش

کتاب روانشناسی فروش به آداب و مدیریت زمان مذاکره و مدیریت فروش درکنار بررسی موانع و راه حل های مربوطه ، بیان استراتژی ها و تکنیک های تجربه شدۀ فروش پرداخته است و می تواند برای علاقه مندان به حرفه و کارشناسی فروش بسیار مفید باشد.    
خواندن بیشتر
خرداد ۱۷, ۱۳۹۸

کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ

کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ کتابی است که درخصوص عوامل حقیقی و عوامل غیرحقیقی و موهوم موفقیت و شرح هر عامل به صورت مفصل می پردازد و مسیر روشنی از مسیر موفقیت به خواننده ارائه می نماید.    
خواندن بیشتر
خرداد ۱۵, ۱۳۹۸

راهنمای فرآیند ادامه تحصیل در خارج از کشور

راهنمای فرآیند ادامه تحصیل در خارج از کشور راهنمایی است که مجموعه فرآیند اقدامات لازم جهت مقدمه سازی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور که مجموعۀ دانسته ها ، شنیده ها وتجارب نویسنده از این فرآیند است به صورت کامل در اختیار علاقه مندان مربوطه قرار می گیرد.  
خواندن بیشتر
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

کتاب خود تنظیمی

کتاب خود تنظیمی کتابی است که در خصوص مفهوم خود تنظیمی و اصطلاحات مربوطه در پایه روانشناسی ،خود کنترلی، خود کارآمدی و استراتژی های شخصیتی مربوطه و نکات تربیتی و روانشناختی صحبت کرده است.    
خواندن بیشتر

کتاب قدرت خود باوری نگاهی اجمالی به عامل مهم « خود باوری» در روانشناسی انسان داشته است و راهکارهایی برای کسب احترام شخصی ، خود باوری و بهبود فردی ارائه می دهد.  ...

کتاب قدرت فکر کتابی است در زمینۀ روانشناسی از دکتر ژوزف مورفی درخصوص روان درمانی و قدرت باطنی افراد، سموم ذهنی و جایگاه فرد در زندگی که می تواند بسیار مفید باشد. ...

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند کتابی است از برایان تریسی که درخصوص تغییر ویژگی فردی و تغییر زندگی در مسیر موفقیت برای رسیدن به بهترین ها به زبان ساده راه حل هایی را ارائه می دهد.  ...

کتاب صد ویژگی شخصیت سالم کتابی است که طبق فهرست کتاب لیست این صد ویژگی ارائه شده و به صورت اجمالی به شرح هر ویژگی می پردازد تا افراد بتوانند شناخت کاملی از وضعیت مطلوب شخصیت خود پیدا کنند.  ...

کتاب صدای خاموش گام هایی برای غلبه بر کم حرفی می باشد که در راستای بهبود تصورات ذهنی،شناسایی عوامل کم حرفی،توجه به زبان بدن، آموزش ارتباط چشمی مناسب و بهبود قوای شنیداری صحبت کرده است.  ...

کتاب صبح جادویی کتابی است شامل جملات و عبارات تاکیدی مثبت و انگیزه دهنده برای تجهیز قوای بدنی و روانی فرد در راستای اصلاح سبک زندگی که می تواند مفید قرارگیرد.  ...

کتاب شناخت تجهیزات و اصطلاحات بندری کتابی است که به معرفی بندر و تجهیزات مربوطه اعم از ابزارهای تخلیه و بارگیری متنوع ،تجهیزات الکترومکانیکی و شناخت اجمالی آنها، وسائط نقلیه موتوری،وسایل مکانیکی و درنهایت اصطلاحات قابل استفاده صحبت کرده است و به نظر اینجانب برای...

کتاب روانشناسی فروش به آداب و مدیریت زمان مذاکره و مدیریت فروش درکنار بررسی موانع و راه حل های مربوطه ، بیان استراتژی ها و تکنیک های تجربه شدۀ فروش پرداخته است و می تواند برای علاقه مندان به حرفه و کارشناسی فروش بسیار مفید...

کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ کتابی است که درخصوص عوامل حقیقی و عوامل غیرحقیقی و موهوم موفقیت و شرح هر عامل به صورت مفصل می پردازد و مسیر روشنی از مسیر موفقیت به خواننده ارائه می نماید. [caption id="attachment_822" align="aligncenter" width="300"]  [/caption]  ...

راهنمای فرآیند ادامه تحصیل در خارج از کشور راهنمایی است که مجموعه فرآیند اقدامات لازم جهت مقدمه سازی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور که مجموعۀ دانسته ها ، شنیده ها وتجارب نویسنده از این فرآیند است به صورت کامل در اختیار علاقه مندان...